Tuyển dụng
  • Hotline
    Kinh doanh : 0905 700 788
  • I-TRUCKS ĐẠI THỊNH

Tin tức

17 THÁNG 02, 2021

ISUZU ĐẠI THỊNH TUYỂN DỤNG ĐẦU XUÂN TÂN SỬU - 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐẠI THỊNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ. 1.? KTV Gò - Hàn: 1 người. 2.? KTV Máy Gầm: 5 Người. 3.? KTV ĐIỆN: 1 người. 4.? Tư Vấn Bán Hàng: 5 Người.

Xem thêm   

03 THÁNG 07, 2020

ISUZU ĐẠI THỊNH TUYỂN DỤNG THÁNG 7

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐẠI THỊNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.

Xem thêm   

02 THÁNG 06, 2020

Công Ty Cổ Phần Ô tô Đại Thịnh - Cần Tuyển Gấp Nhân Sự Tháng...

Công ty Cổ phần Ô tô Đại Thịnh Tuyển gấp Nhân Sự Tháng 6: Thợ Gò - hàn, Thợ Điện, Nhân viên tư vấn bán hàng.

Xem thêm   

13 THÁNG 05, 2020

Công Ty Cổ Phần Ô tô Đại Thịnh - Cần Tuyển Gấp Nhân Sự

Đại lý ISUZU i-Truck Đại Thịnh Cần Tuyển Gấp Nhân Sự

Xem thêm   

10 THÁNG 03, 2020

ISUZU I-TRUCKS ĐẠI THỊNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 03/2020

Công ty cổ phần Ô tô Đại Thịnh, đại lý chính hãng Isuzu I-Truck tiêu chuẩn 3S sắp khai trương cần tuyển nhân sự ở nhiều vị trí.

Xem thêm   

19 THÁNG 02, 2020

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MARKETING

Isuzu i-Trucks Đại Thịnh CẦN TUYỂN GẤP!!!

Xem thêm   

21 THÁNG 01, 2020

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 01.2020

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 01.2020

Xem thêm